Kontakt

W sprawach wszelkich, i po najszybszą odpowiedź, maile proszę kierować na: kontakt@pomorze.hackerspace.pl

Zarząd

Sprawy do zarządu stowarzyszenia kierować na adres: zarzad@pomorze.hackerspace.pl

Dane

STOWARZYSZENIE HACKERSPACE POMORZE

KRS 0000840805
NIP 5842793446
REGON 386066132